Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Visies en concepten voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Deze studie heeft als doel om de opmaak van het Beleidsplan Ruimte op drie cruciale thema’s te voeden met nieuwe planningsconcepten en om de toepassing van ontwerpend onderzoek in de voorbereiding van beleid te testen.

Twaalf internationale experts leveren in deze studie een palet aan visies en strategieën voor ruimtelijke transformatie rond drie thema's: ‘Productive Landscape’, ‘The Long Term, Uncertainty and Governance’ en ‘Welfare and Well-being’.

Lees het Eindrapport

 

Bij het rapport horen drie bijlagen. Hierin werken de ontwerpers de concepten uit de studie verder uit, als aanzet voor verder debat en onderzoek.


Uitgevoerd door Architecture Workroom, Jelte Boeijenga, Bart Vink, LIST/GRAU en H+N+S Landschapsarchitecten in opdracht van Ruimte Vlaanderen. Juni 2013.