Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Metropolitane Functies in Metropool Vlaanderen

Een metropolitane functie is een gespecialiseerde voorziening van internationale allure op het vlak van cultuur, kennis, beslissingskracht, etc. Vlaanderen en Brussel Vlaanderen en Brussel zijn beter bedeeld met dit soort voorzieningen dan louter op basis van hun grootte mag verwacht worden. De studie onderzoekt de aanwezigheid van dergelijke metropolitane functies in de Vlaamse steden, analyseert het potentieel van metropoolvorming, de complementariteit van metropolitane functies in de sterk verstedelijkte gebieden MHAL, As Antwerpen-Brussel, Eurometropool en Kust. De studie concludeert dat de Kust weinig potentie heeft voor metropoolvorming, dat de Eurometropool en MHAL nog potentie hebben, en dat de As Brussel-Antwerpen ruimer moet beschouwd worden.

Het rapport is het resultaat van een kortlopende expertenopdracht in het kader van de voorbereiding van een witboek voor het Beleidsplan Ruimte. Deze opdracht werd begeleid door de schrijfgroep Metropolitane Allure.

Lees hier het eindrapport.