Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek ifv Witboek Beleidsplan Ruimte

Van januari tot september 2013 heeft een extern consortium het departement ondersteund bij de opmaak van het witboek voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het consortium bestond uit SUM Research in samenwerking met Grontmij, Royal HaskoningDHV, TML, WES, ILVO, LDR en Radboud Universiteit Nijmegen.

De externe ondersteuners hebben zeer gerichte insteken geleverd die onmiddellijk bruikbaar waren in de totstandkoming van het BRV.

Hun rapportages vind je hier.