Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Evaluatie van de drukfactoren in agrarische gebieden en opstellen van een ruimtelijk afwegingskader voor niet-agrarische transformaties

Ruimte Vlaanderen liet onderzoeken welke ruimtelijke transformatieprocessen druk zetten op het functioneren van de beroepslandbouw in agrarische gebieden. Deze beleidsvoorbereidende studie brengt de impact van diverse niet-agrarische transformaties in beeld en analyseert de rol van het ruimtelijk beleid daarin. Op basis van deze bevindingen formuleren de onderzoekers een aantal aanbevelingen voor het ruimtelijk beleid om ongewenste effecten van deze transformaties te vermijden in gebieden die strategisch belangrijk zijn om voor te behouden voor voedselproductie.

Hier vind u de managementssamenvatting en het eindrapport.

Uitgevoerd door KULeuven en AnteaGroup, juli 2013.