Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek van het instrument ‘contractbenadering’ in het kader van het in ontwikkeling zijnde beleidskader ‘economische activiteiten in voormalig agrarische gebouwen’

De studie vertrekt van de vaststelling dat in agrarische gebieden in voormalig agrarische gebouwen een uiteenlopende reeks van economische niet agrarische activiteiten worden uitgeoefend. Uitgangspunt is dat dergelijke activiteiten gebiedsgericht een meerwaarde kunnen betekenen, maar niet overal. Hypothese is dat de combinatie van een contractbenadering met een convenant hier als instrument kansen kan bieden.

De studieopdracht peilt naar de juridische mogelijkheden en grenzen om, naast de weg van de stedenbouwkundige vergunning voor functiewijzigingen, een contractmodel decretaal te verankeren voor economische activiteiten in voormalig agrarische gebouwen. Het convenant valt buiten de scope van het onderzoek.
Het rapport is een weergave van de boeiende zoektocht naar een huwelijk van publiek en privaat recht.

Studie uitgevoerd binnen het onderzoeksspoor instrumentarium.