Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek 'Evaluatie van de uitvoering van het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 over de eerste drie werkingsjaren'

Studie uitgevoerd in het kader van het handhavingsbeleid.

Het onderzoek is een evaluatieonderzoek van het handhavingsplan dat in juli 2010 van kracht werd. Het Handhavingsplan maakt de beleidsvisie van de Vlaamse Regering zowel voor de betrokken handhavingspartners als voor de burger kenbaar en toegankelijk.

Ruimte Vlaanderen heeft dit evaluatieonderzoek uitgeschreven om in staat te zijn het plan bij te werken op basis van ervaringen. Het onderzoek werd op een sterk participatieve manier uitgevoerd.

Lees het eindrapport en de kaartenbijlage