Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Bestuurskracht van gemeenten: naar een nieuwe vorm van interbestuurlijke relatie rond ruimtelijk beleid

Joris Voets, Tom Coppens, Davy Sterkens, Bart De Peuter & Wouter Van Dooren (2014), Bestuurskracht van gemeenten: naar een nieuwe vorm van interbestuurlijke relatie rond ruimtelijk beleid, uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen.

Het onderzoek reikt bouwstenen aan voor de verdere ontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen tussen Vlaanderen en de gemeentelijke overheid op het vlak van ruimtelijke ordening en de verdere invulling van bestuurskracht en monitoring ervan in het bijzonder. Het onderzoek omvatte concreet het uitwerken van een conceptueel kader een analyse van bestuurskracht en monitoring in een aantal geselecteerde beleidsdomeinen), een analyse van de interbestuurlijke relaties in een aantal geselecteerde landen en regio’s en een analyse van het potentieel van bestuurskrachtmonitoring in het kader van ruimtelijke ordening en de relatie met het bredere instrumentarium van het ruimtelijke beleid.

Lees het eindrapport.

Parallel aan deze studie voerde Ruimte Vlaanderen een onderzoek uit rond de monitoring van bestuurlijke capaciteit als instrument om de versterking van de bestuurskracht van de lokale besturen mee vorm te geven. Lees meer.

Twee papers die op de Plandag 2014 (www.plandag.net) besproken werden, vormen een reflectie op deze studies rond bestuurskracht en de interbestuurlijke relaties tussen Vlaanderen en de gemeentelijke overheden inzake ruimtelijk beleid:
- Groeien van government naar governance met subsidiariteit als rode draad doorheen het ruimtelijk beleid in Vlaanderen (Vervoort, Hermy, Pennincx en Pisman 2014). Lees meer.
- Bouwen aan interbestuurlijk partnerschap (Van Butsele, Toebak en Coelmont 2014). Lees meer.