Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Lokale bestuurskracht inzake ruimtelijk beleid: rol en monitoring van het aspect bestuurlijke capaciteit

Vervoort,P.& Hermy, J. (2014) Lokale bestuurskracht inzake ruimtelijk beleid: rol en monitoring van het aspect bestuurlijke capaciteit, departement Ruimte Vlaanderen.

Een monitor rond bestuurskracht inzake ruimtelijk beleid wordt gezien als instrument om de versterking van de bestuurskracht van de lokale besturen mee vorm te geven, een diagnostisch instrument voor zelfreflectie voor de lokale overheid en bruikbaar als vertrekbasis bij overleg en discussie rond het versterken van de bestuurskracht van lokale besturen. De studie vertrekt vanuit een bestaande verkenning van Ruimte Vlaanderen in functie van het ontwikkelen van een dergelijke monitor, positioneert de vooropgestelde indicatoren binnen een conceptueel kader in functie van evaluatie, geeft aan hoe ze geoperationaliseerd kunnen worden en denkt na over de manier waarop de uiteindelijke data inzichtelijk gemaakt kan worden. Het onderzoek resulteerde in de opbouw van een concreet instrument dat inzetbaar is voor de versterking van de bestuurlijke capaciteit inzake ruimtelijke ordening bij lokale besturen.

Lees het eindrapport.

Het consortium UGent/UA/KUL onderzocht parallel aan deze studie op welke manier de monitoring van bestuurskracht kan ingezet worden om de verdere ontwikkeling van interbestuurlijke relaties vorm te geven. Lees meer.

Twee papers  die op de Plandag 2014 (www.plandag.net) besproken werden, vormen een reflectie op deze studies rond bestuurskracht en de interbestuurlijke relaties tussen Vlaanderen en de gemeentelijke overheden inzake ruimtelijk beleid:
- Groeien van government naar governance met subsidiariteit als rode draad doorheen het ruimtelijk beleid in Vlaanderen (Vervoort, Hermy, Pennincx en Pisman 2014). Lees meer.
- Bouwen aan interbestuurlijk partnerschap (Van Butsele, Toebak en Coelmont 2014). Lees meer.