Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

LP3LP: een landschapspark met grensoverschrijdende uitdagingen

Landscape Policy for the Three Countries Park. (LP3P)

Samenvatting

Hoe de cohesie over grenzen en rechtssystemen vergroten? Is er een mogelijkheid om dit te doen door te investeren in diversiteit doorheen schalen met plaatsgebonden en complementaire aanpak?

Het landschapsbeleid voor het 3-landenpark is een testgebied voor grensoverschrijdende samenwerking rond landschap.  De studie gaat in op een landschapsanalyse en opties voor beleidsontwikkeling. Daartoe levert de studie een ‘Landscape Perspective’ waarin 13 leidende principes worden voorgesteld, inzicht in voorwaarden voor een partnerschap, thematische strategieën en aanbevelingen op Europese schaal. 

 In het rapport zijn drie duidelijke resultaten voor het drielandenpak van het landschapsperspectief gepresenteerd:

 1.     Het versterkt de karakteristieken en kernkwaliteiten van het landschap,

 2.     verbetert de ecosysteemdiensten van het landschap en breidt ze uit

 3.     en maakt het landschap robuuster en veerkrachtig voor toekomstige verandering.

 De studie levert op Europees niveau een conceptueel spoor hoe ‘kwaliteitslandschappen’ op lokaal niveau kunnen aangepakt worden en tegelijk kunnen bijdragen tot EU doelstellingen van slimme, inclusieve en duurzame groei en territoriale cohesie. Voor andere grensoverschrijdende regio’s biedt het inspiratie om vergelijkbare stappen te ondernemen.

Het rapport is het resultaat van een Targeted Analysis, uitgevoerd in het kader van ESPON 2013 programma. Op de webpagina van de studie vindt u meer informatie, de samenvatting, en het eindrapport (Final Report).