Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek naar segmentatie van werklocaties in Vlaanderen

Bronverwijzing

Royal Haskoning DHV (2015), Segmentatie Werklocaties Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen. (eindrapport, samenvatting)

Samenvatting

Hoe kan het (ruimtelijk) beleid voor bedrijfslocaties aangepast worden aan de context van de 21ste eeuw? Bij deze studie wordt de bedrijfseconomische logica van bedrijfslocaties met bepaalde kenmerken als marktsegmenten onderzocht. Bij de start is bepaald dat bedrijventerreinen, de informele (of verweven) stedelijke locaties en locaties in het agrarisch gebied zouden aan bod komen.

De studie omvat een synthese van theoretische inzichten en buitenlandse praktijk, een neerslag van interviews met contactpersonen van bedrijven en een sessie met actoren voor het agrarisch gebied. Dit leidt tot een beter inzicht in hoe de marktsegmenten in de ruimte voorkomen en welke eisen er vanuit de bedrijfswereld aan gesteld worden.

Door inbreng van de ideeën van verweving, ruimtelijk rendement en transformatie uit de beleidsontwikkeling en de discussies over de huidige beleidspraktijk wordt duidelijk in welke richting het beleid verder ontwikkeld kan worden. De studie levert ook inzichten in de kenmerken die het instrumentarium zou moeten hebben. 

Extra linken

Over deze studie werd een artikel gepubliceerd in Ruimte. Binnenkort digitaal beschikbaar.