Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

T.OP Noordrand Actieprogramma (december 2016)

Het territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand, heeft na een uitgebreide bevraging van de belanghebbenden in 2014-2015 en een consultatieronde in het voorjaar van 2016 een eerste actieprogramma klaar.

Hierin hebben de partners (de provincie Vlaams-Brabant, Ruimte Vlaanderen en OVAM voor het Vlaams gewest en het Brussels Planningsbureau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gekozen om zo concreet mogelijk aan de slag te gaan met werven en projecten waar een sterke bereidheid van alle betrokkenen is om de samenwerking vorm te geven.

publicatie februari 2017 - enkel digitaal beschikbaar