Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Ruimtelijke Staat Vlaanderen 2016

De Ruimtelijke Staat Vlaanderen reikt trends, feiten en cijfers aan voor een onderbouwd ruimtelijk beleid. Deze eerste Ruimtelijke Staat vormt de basis voor een structurele rapportage in de vorm van een Ruimterapport.

In deze Ruimtelijke Staat komen in totaal 18 indicatoren aan bod, opgedeeld in 5 thema's. Elk thematisch onderdeel wordt afgesloten met een overzichtelijke infographic.

 

Thematische onderdelen van de Ruimtelijke Staat Vlaanderen (Let op: grote bestanden)