Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Kwantificeren van hergebruiksmogelijkheden van leegstaande en onderbenutte panden in Vlaanderen

Bronverwijzing

TV Atelier Romain- SumResearch & GIM (2017), Kwantificeren van hergebruiksmogelijkheden van leegstaande en onderbenutte panden in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen.

Samenvatting

Leegstand biedt heel wat hergebruiksmogelijkheden. Afhankelijk van de ligging en de huidige trends naar verdichting en hergebruik heeft Ruimte Vlaanderen verschillende scenario’s laten uitwerken om de hergebruiksmogelijkheden in te schatten. Het globale geografische patroon blijft wel ongeveer hetzelfde.

Voor wonen geeft dit uiteenlopende resultaten. De hergebruiksmogelijkheden concentreren zich het sterkst in Kortrijk en Roeselare, in Aalst, Geraardsbergen, Mechelen, Antwerpen en in beperktere mate ook in Gent. Dat wil niet zeggen dat het leegstandsprobleem er relatief groot is ten opzichte van àlle woningen, maar wel dat er een groot absoluut aantal hergebruiksmogelijkheden zijn los van het totaal aantal woningen op die plek. Het leegstandsprobleem in Gent is dus niet per definitie groter dan in Wetteren maar in absolute aantallen liggen er meer hergebruiksmogelijkheden in Gent dan in Wetteren. In het kaartbeeld springen ook een paar opvallend lage scores in het oog; met name in Brugge, Leuven, Hasselt en Genk. Hier liggen weinig tot zelfs vrijwel geen hergebruiksmogelijkheden voor woningen.

Links

Het volledige rapport lees je hier.