Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Steunpunt Ruimte en Wonen 2007-2011

Steunpunt Ruimte en Wonen

Steunpunt Ruimte en Wonen deed onderzoek voor de beleidsvelden Ruimtelijke Ordening en Wonen van 2007 tot 2011. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium van onderzoeksgroepen van de universiteiten van Leuven (KUL), Antwerpen (UA) en Gent (UG), de Hogeschool Gent, en de partners SumResearch, TUDelft en het VITO.

Steunpunt Ruimte en Wonen voerde zowel langlopend basisonderzoek uit, als beleidsgericht onderzoek op korte termijn over het woonbeleid (luik 'Wonen') en het beleid over ruimtelijke ordening (luik 'Ruimte').

Meer informatie over het luik ‘Wonen’ kan u terugvinden op de website van het agentschap Wonen Vlaanderen.

De publicaties en de overkoepelende rapporten die werden opgeleverd binnen het luik ‘Ruimte’ worden hieronder opgelijst.

2012

Bomans K., Gulinck H. & Steenberghen T. (2011), “Ruimte voor water” als drijfveer van landgebruiksveranderingen in de open ruimte, 60 p. Download

Boussauw K. & Witlox F.(2011), "Een model voor dagelijkse mobiliteitsproductie en duurzame woonlocatieplanning", 21 p. Download

Blomme, N., De Smedt, B., & Verhetsel, A. met medewerking van Cant, J., Goos, P. & Kessels, R.:(2011).“Werkpakket 4, Transformaties in de ruimte voor economie”: Deel 1 "Economische data voor locatieonderzoek" en  Deel 2 "De locatie van logistieke bedrijven: een analyse van de impact van bereikbaarheid aan de hand van een discreet keuzemodel", 88 p. Download deel 1 & 2 .

Cant, J., Debecker, B. & Verhetsel, A. (2011)  “Werkpakket 4, Transformaties in de ruimte voor economie" Deel 3 "De locatie van detailhandel", 113 p. Download deel 3 .

Debecker, B., Jacxsens, P., Steenberghen, T., Diederik, T.: “Beheersmodel Ruimtemonitor” Verschillende beheersniveaus voor exploitatie en onderhoud van de Ruimtemonitor. P. 60.  Download.

Pluym, B. (2012) Relational Space Global Societal Dynamics. An explorative study into global socio-spatial dynamics. Paper WP 8. 31 p. Download

Tempels B., Verbeek T., Pisman A. & Allaert, G. (2012). “Verstedelijking in de Vlaamse open ruimte. Een vergelijkende studie naar vijf transformaties” 146 p. Download + bijlage 150 p. Download

Vandenbroeck, Ph., Kuhk, A., Lievois, E.,  Schreurs, J. & Moulaert, F. (2011), "De toegevoegde waarde van scenario’s voor ruimtelijk beleid. Finaal deelrapport", december 2011, 92 p. Download

Verachtert, K.,Van den Broeck, P. & Kuhk, A.(2011) Voortgangsrapport 4. Analyse van het vergunningssysteem 1999-2009. September 2011, 99 p. Download

Van den Broeck P. (2012) Voortgangsrapport 5. Analyse van het Vlaams instumentarium voor Ruimtelijke Planning en Ontwikkeling. Projectplanning. Februari 2012, 64 p. Download

2011

Bossauw K. & Witlox F. (2011)  " Een model voor dagelijkse mobiliteitsproduktie en duurzame woonlocatieplanning" . Paper - Werkpaket 6. Mei 2011.  21 p.

Cant, J., Debecker, B. & Verhetsel, A. (2011) De locatie van detailhandel, deel 3 in “Werkpakket 4 Transformaties in de ruimte voor economie”, 113 p. Download .

De Smedt, B., Blomme, N. & Verhetsel, A. met medewerking van Cant, J., Goos, P. & Kessels, R.:(2011).“Werkpakket 4, Transformaties in de ruimte voor economie”: Deel 1 "Economische data voor locatieonderzoek" en  Deel2 "De locatie van logistieke bedrijven: een analyse van de impact van bereikbaarheid aan de hand van een discreet keuzemodel",  88 p. Download deel 1 & 2 .

Engelen, G., Van Esch L., Uljee, I., De Kok, J-L., Poelmans L., Gobin, A., & van der Kwast, H.(2011),”Ruimtemodel: Ruimtelijk-Dynamisch landgebruikmodel voor Vlaanderen” Eindrapport december 2011, 256 p.

Kuhk A., Engelen G., Vandenbroeck P., Lievois E., Schreurs J. en Moulaert F. (2011): "De toekomst van de Vlaamse Ruimte in een veranderende wereld: Aanzet tot scenario-analyse voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen, vertrekkend van de studie Welvaart en Leefomgeving Nederland (2006) / kwalitatieve analyse", 109 p. Download.

Lievois E., Bomans K., Boussauaw K., De Smedt B., Engelen G., Poelmans L., Tempels B., Vandenabeele P., Verbeek T. & Uljee I. (2011) Indicatorennota. Een overzicht van ruimtelijke indicatoren ontwikkeld binnen het Steunpunt Ruimte en Wonen. 213 p. Download

Pisman A., Tempels, B., Verbeek T. (2011), "Voortgangsrapport Case-onderzoek: Transformaties" , 36 p.

Tempels B., Verbeek T., Pismans A. & Allaert G. (2011) "Urban Dynamics on the Flemish countryside" . A comparative study on morphological patterns and local economy dynamics. Juni 2011. 26 p.

Uyttenhove, P., Bulckaen, T., Beeckmans, L., Vandewiele, D., Mels, K., Naudts, N., & De Vree, D. Eindrapport 2011: Ontwerpend onderzoek als ondersteuning van ruimtelijke scenario´s en beleidsinstrumeneten.17 februar 2012, 151 p. Download

Vandenbroeck, Ph., Kuhk, A., Lievois, E.,  Schreurs, J. & Moulaert, F. (2011), "De toegevoegde waarde van scenario’s voor ruimtelijk beleid. Finaal deelrapport", december 2011, 92 p. Download

Van Esch L., Poelmans L., Engelen G. & Uljee I. (2011), "Landgebruikskaart Vlaanderen en Brussel " Voortgangsrapport werkpakket 2. Juni 2011, 89 p.

2010

Boussauw K., Neutens T. & Witlox F. (2010), "Minimale pendelafstand als ruimtelijke karakteristiek: een denkoefening" 34 p.

Boussauw K., Neutens T. & Witlox F. (2010), "Worden pendelafstanden in Vlaanderen beïnvloed door ruimtelijke nabijheid" 19 p.

Fobé E., Kuhk A. & Brans M. (2010), "Methodieken voor scenario-analyse: Aanzet voor een operationele methodiek voor Toekomstgericht Ruimtelijk Beleid in Vlaanderen".12 p.

Kuhk. A. (2010), "Methodieken voor scenarioanalyse: een kritische doorlichting. Vooruitgangsrapport WP 11", 60 p. Download en de bijlagen, 32 p. Download

Kuhk. A., Moulaert F. & Schreurs J.,(2010), "Methodieken voor scenario-analyse: Aanzet voor een operationele methodiek voor Toekomstgericht Ruimtelijk Beleid in Vlaanderen". Werkpakket 11.  Voortgangsrapport 2 maart 2010,  69 p.

Ryckewaert M. (2010), "Case Study Hasselt - Genk " . Ruimtelijke karakteristieken van recente woonomgevingen in Hasselt en Genk, 125 p.

Van den Broeck P., Kuhk A., Verachtert K., Moulaert F., & Schreurs J. (2010), "Analyse van het Vlaams instrumentarium voor Ruimtelijke Planning en Ontwikkeling. Vooruitgangsrapport 1, WP10" 55 p., en de Bijlagen, 2 p.

2009

Bomans K., Gulinck, H. & Steenberghen, T. (2009), “Het ruimtelijk belang van de paardensector in de Vlaamse open Ruimte: een verkennende analyse.”, 74 p. + bijlagen.

De Smedt B. & Verhetsel A. (2009), "Ruimtelijke transformaties in de Economie; Vooruitgangsrapport", 118 p

De Smedt B. & Verhetsel A. (2009), "Is accessibility still a crucial success factor in location decisions of economic activities?", 19 p. Download

Leinfelder H., Pisman A., Verbeek T. (2009), "Case-onderzoek: publiek en privaat gebruik van de Vlaamse Open Ruimte. Tussentijds rapport", 99 p

Pisman A. & Verbeek T. (2009), “Tussentijdse rapportage case-onderzoek: publiek en privaat in de Vlaamse open ruimte”, 40 p.

Ryckewaert M., "Een methodologisch kader voor case study onderzoek naar ruimte van het wonen.", 28 p.

Ryckewaert M., (2009), "Case study Zuiderkempen – Hageland Ruimtelijke karakteristieken van recente woonomgevingen in Zuiderkempen – Noord Hageland", 62 p.

Ryckewaert M. en De Meulder B., "Een tour d'horizon van recente ruimtelijke trends in het wonen.", 29 p.

Steunpunt Ruimte en Wonen (in samenwerking met RWO) (2009) "Visie ruimtegebruik en ruimtebeslag 2020-2050", 116 p.

2008

Bomans K. & Gulinck H., “Transformatieprocessen in de open ruimte in Vlaanderen: Een overzicht (Voortgangsrapport nov 2008)”, 57 p.

Coppens A. & Oosterlynck S., “Leefstijlbenaderingen en ruimtelijk gedrag: een literatuurstudie naar uitdagingen voor het ruimtelijk beleid”, 45 p.

Dewaelheyns V., Bomans K. & Gulinck H., “Verspreiding, ruimtelijke associaties en morfologie van het tuincomplex in Vlaanderen”, 163 p.

Dewaelheyns, Valerie &  Gulinck, Hubert: Erratum bij het SRW rapport Verspreiding, ruimtelijke associaties en morfologie van het tuincomplex
in Vlaanderen ? Ad Hoc opdracht 2008 – november 2012: Tuinen in het buitengebied. 4 p.

Moens B. & Oosterlynck S.,(2008) “Klimaatverandering als structurele ruimtelijke uitdaging in Vlaanderen”, 192 p.