Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Ruimte voor morgen. Burgerparticipatie voor een groenboek beleidsplan Ruimte

Hoe betrek je burgers bij het beleid? Die vraag is de voorbije jaren hoog op de agenda gekomen van administratie en politiek. De campagne ‘ruimte voor morgen’, winnaar van de Kortom-prijs voor overheidscampagne 2011, was opgebouwd uit een veelheid van initiatieven, die samen zoveel mogelijk burgers probeerden te bereiken. Dit rapport biedt een weerslag van dit participatietraject.

Lees het rapport 'Ruimte voor Morgen. Burgerparticipatie voor een groenboek Beleidsplan Ruimte'