Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Vernieuwing van regelgeving in het kader van openbare onderzoeken en participatie bij ontwikkeling van ruimtelijk beleid binnen het toepassingsgebied van het verdrag van Aarhus.

Bronverwijzing

Laenens, W., Vanderstraeten, E., Braet, O., Mariën, I., & Van den Broeck, W. (2017). Vernieuwing van regelgeving in het kader van openbare onderzoeken en participatie bij ontwikkeling van ruimtelijk beleid binnen het toepassingsgebied van het verdrag van Aarhus – eindrapport. Bestek nr. RV-AJB/16/04. Brussel: imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel.

Samenvatting

Deze studie onderzoekt hoe de overheid een inclusieve communicatie kan voeren over openbare onderzoeken en meer algemeen hoe de participatie naar verschillende doelgroepen kan worden geoptimaliseerd. Op basis van een survey, interviews en workshops worden aanbevelingen geformuleerd over de publicatiekanalen en de inhoud van openbare onderzoeken om meer burgers te bereiken, en worden meer algemene voorstellen gedaan voor de aanpassing van de wetgeving.  

Links

Eindrapport
Managementsamenvatting