Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Een beleid voor niet herstelde bouwmisdrijven. Instrumentele en juridische oplossingen voor de aanpak van het historisch passief.

Bronverwijzing

Dirk Van Heuven, Dorien Geeroms, Arnout De Waele en Brecht Vandekerckhove (2017), Een beleid voor niet-herstelde bouwmisdrijven. Instrumentele en juridische oplossingen voor de aanpak van het historisch passief, uitgevoerd in opdracht van het departement Omgeving.

Samenvatting

Er is nood aan een structurele oplossing voor niet herstelde bouwmisdrijven. Deze studie probeert hierop een antwoord te formuleren.

Aan de hand van praktijkonderzoeken in Zwevegem, Gent, Vilvoorde, Kasterlee en Voeren wordt de problematiek onderzocht van het historisch passief, het aandeel van de meer dan 10 jaar oude niet herstelde bouwmisdrijven. De belangrijkste instrumenten om dit aan te pakken, blijken de regularistatievergunning en de herstelvordering te zijn. Locatieonderzoek toont aan dat het historisch passief zich vooral in woongebied situeert.

De effecten van het historisch passief werden onderzocht aan de hand van bevragingen bij architecten, de vastgoedsector, notarissen en een aansprakelijkheidsverzekeraar. Zo werden er heel wat negatieve ruimtelijke, juridische, economische en menselijke effecten gevonden.

Op basis van de resultaten van het screeningsonderzoek, het effectenonderzoek en een intens overleg met de opdrachtgever en een expertenpanel, werden 36 oplossingsvoorstellen geformuleerd. Twee daarvan, het legaliteitsattest en de bijzondere regularisatievergunning, werden in deze studie verder uitgewerkt.


Links