Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Het omgevingsbesluit: conceptuele uitwerking en operationele verduidelijking

Bronverwijzing

Claeys M., De Coutere S., Charlier F., Leinfelder H., Van de Genachte G., De Waele T.
(Voorland, Proflow, Charlier-sonsult i.s.m., KU Leuven, onderzoeksgroep PLEN, Intoe en Ugent-VUB);"Het omgevingsbesluit: conceptuele uitwerking en operationele verduidelijking"; Uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid (Ruimte Vlaanderen), december 2016.  

Samenvatting

Ruimtelijke planningsprocessen zijn in Vlaanderen de laatste jaren zodanig geëvolueerd dat ze niet enkel handelen over een bestemmingswijziging (verankerd in een RUP), maar om een totaalpakket vragen aan ruimtelijke en sectorale maatregelen. De pogingen om de wisselwerking tussen de verschillende sectorale thema’s te verankeren in het RUP-dossier blijken niet voldoende. Vanuit het onderzoek naar alternatieven voor het huidige RUP is het idee van het omgevingsbesluit ontstaan, dat het hele planningssysteem verandert. De invoering ervan betekent immers dat we afstappen van de getrapte planning zoals we die sinds de invoering van de structuurplanning kennen.

Het omgevingsbesluit is flexibel en maatgericht, en geldt voor alle besluitvormingsniveaus. Het is algemeen hanteerbaar en kan veel huidige planningsprocessen vervangen (niet alleen RUP, ook planologisch attest, priak...). Het omgevingsbesluit kan hierdoor leiden tot een sterke vereenvoudiging van de VCRO. Door het invoeren van de omgevingsbesluitvorming zouden er in de ruimtelijke planning dan ook maar twee instrumenten meer mogelijk/nodig zijn: de omgevingsvergunning en het omgevingsbesluit.

Links

Eindrapport