Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Vergelijkende evaluatie van realisatiegerichte gebiedswerking in Vlaanderen.

Bronverwijzing

Terryn, E., Lierman, S., Vandekerckhove, B. en Claeys, M. (2018), Vergelijkende evaluatie van realisatiegerichte gebiedswerking in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.

Samenvatting

Gebiedsontwikkeling wordt vandaag door verschillende actoren ingezet, onder andere door het Departement Omgeving. De vorm waaronder dit gebeurt, verschilt sterk per thema, invalshoek en proces. Het Departement Omgeving heeft in het verleden steeds gekozen voor een gedifferentieerde aanpak en wil dit in de toekomst verderzetten. Deze studie stelt het Departement Omgeving in staat waardevolle lessen te trekken uit deze verschillende aanpakken, zowel over de eigen aanpak in gebiedsontwikkelingsprocessen als over die van andere actoren.  

De studie vertrekt vanuit de beleidsvraag ‘hoe kunnen we in de toekomst het meest effectief realisatiegerichte gebiedswerking opzetten die inspeelt op de gebiedseigen kenmerken en potenties?’. Om een gericht antwoord op deze vraag te formuleren, is een vergelijkende evaluatie gemaakt van vijf gebiedsgerichte processen: de territoriale ontwikkelingsprogramma’s T.OP Limburg en T.OP Noordrand, de Demervallei, de stadsregio Turnhout en de Stedelijke Regio Kortrijk. 

Links