Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Analyse datakwaliteit en geografische verwerking van immodata.

Bronverwijzing

Antea Group en KULeuven (SADL)(2017), Analyse datakwaliteit en (geografische) verwerking van immodata,  uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. 

Samenvatting

Dit rapport beschrijft het resultaat van het onderzoek dat uitgevoerd werd om de datakwaliteit van de immodatabank van Zimmo te onderzoeken. De belangrijkste doelstelling van deze opdracht is om een eerste inzicht te verkrijgen in de datakwaliteit en bruikbaarheid van de databank in functie van ruimtelijke analyses. 

In eerste instantie wordt bekeken tot op welke hoogte de gegevens ruimtelijk gelokaliseerd kunnen worden. Vervolgens wordt een exploratieve statistische analyse op de variabelen uitgevoerd om de kwaliteit en bruikbaarheid van de databank verder te onderzoeken. Tot slot wordt nagegaan in welke mate deze gegevens geschikt zijn voor de berekening van beleidsindicatoren over de woningmarkt en of ze kunnen leiden tot nieuwe inzichten. 

Links