Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

De Lage Landen 2020-2100 – Een toekomstverkenning.

Bronverwijzing

Architecture Workroom Brussels, Jelte Boeijenga & Vereniging Deltametropool; “De Lage Landen 2020-2100 – Een toekomstverkenning”; uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nederland), het Departement Omgeving (Belgë, Vlaanderen), het College van Rijksadviseurs (Nederland) en Team Vlaams Bouwmeester (België, Vlaanderen), 2017.

Samenvatting

De landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn behoren tot de welvarendste ter wereld. Ze delen hun rijke geschiedenis, hun gunstige ligging aan de Noordzee en hun unieke ruimtelijke configuratie als decentrale metropool. Vandaag kijkt de wereld aan tegen een aantal ingrijpende transities op het vlak van klimaat, energie, mobiliteit, landbouw en economie. Die zetten het decentraal stedelijk systeem van de Eurodelta, en daarmee ook onze welvaart, onder druk. Ze vormen een bedreiging, maar ook een kans. 

Deze publicatie bestaat uit drie delen. Een eerste deel gaat op zoek naar een handelingsperspectief. Vervolgens gaan we in 7 kapitalen van de Lage Landen op zoek naar een gedeeld fundament. In het derde deel worden 12 strategieën geformuleerd.

Contact

Deze publicatie biedt een kader en nodigt overheden, bedrijven, ontwerpers en maatschappelijke actoren uit om hun kennis en operationele kracht te bundelen. Wie verder mee wil denken en werken aan dit traject, kan contact opnemen met Françoise Vermeersch

Link