Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Gemeenschappelijke initiatieven in de Vlaamse Ruimte (juridische invalshoek)

Gemeenschappelijke initiatieven in de Vlaamse Ruimte. Juridische invalshoek – januari 2017 

Wim Rasschaert – advocaat i.s.m. Ide Hiergens 

Het ruimtelijk beleid wil gemeenschappelijke initiatieven ondersteunen. Volgens Ruimte Vlaanderen kunnen gemeenschappelijke, collectieven en gegroepeerde initiatieven waardevol zijn om een hoog rendement te behalen zonder aan kwaliteit in te boeten. Dus “meer doen met meer zielen maar met minder ruimte”. 

Sommige ruimtes moeten wettelijk gedeeld worden. In die gevallen is het gezamenlijke ruimtegebruik wettelijk voorzien en geregeld. In een eerste deel van dit rapport wordt een overzicht gegeven van het statuut van de ruimtes die wettelijk gedeeld moeten worden. Achtereenvolgens komt het openbaar domein, de openbare weg en de gedwongen mede-eigendom aan bod. 

In een tweede deel komt de contractueel of de “vrij gekozen” gedeelde ruimte aan bod, waarbij wordt getracht aan te tonen dat het contractenrecht sensu lato tal van mogelijkheden biedt om een hoger ruimtelijk rendement te faciliteren. 

Gedeeld ruimtegebruik doet de kans op conflicten stijgen. Daarom gaat de studie ook na hoe met conflicten omtrent gedeeld ruimtegebruik kan omgegaan worden. 

Lees het expertenadvies "Gemeenschappelijke initiatieven in de Vlaamse Ruimte. Juridische invalshoek – januari 2017"