Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek naar de potenties van de leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Antea Group)

Dit onderzoek naar “de potenties van de leidingstraat Antwerpen – Ruhr” werd uitgevoerd in samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen en is een vervolgstudie op de haalbaarheidsstudie “Onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor inplanting van een leidingstraat tussen de zeehaven van Antwerpen en het Ruhrgebied (Geleen)” (afgerond in 2016) dat alle mogelijke locaties voor segmenten van deze leidingstraat in kaart bracht.  

In dit rapport wordt dieper ingegaan op de effectieve potentie van de leidingstraat Antwerpen – Ruhr, door onder meer het onderzoeken van trafiekprognoses, ladingspotentieel, impact op duurzaamheid.... Eveneens wordt vanuit technisch oogpunt beschouwd hoe het verwachte potentieel een ruimtelijke neerslag zou kunnen krijgen (typeprofiel), en hoe dit zich verhoudt tot de initiële aannames in het haalbaarheidsonderzoek. Ter afronding worden aanbevelingen geformuleerd inzake beheer en beleidsmatige verankering van de gedetecteerde kansen in (inter)nationaal perspectief.