Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Vijf transitiesleutels voor open ruimtebeleid

Het Departement Omgeving heeft de opdracht om het open ruimtebeleid klaar te maken voor de uitdagingen van morgen. De grote krijtlijnen van hoe het openruimtelandschap er in de toekomst moet uitzien, zijn duidelijk en liggen ondertussen vast. Met dit innovatieproject zocht het Departement Omgeving, in overleg met sleutelfiguren, antwoorden voor de daaropvolgende stappen:

 

  • Hoe maakt het open ruimtebeleid beter de verbinding met wie het in de praktijk moet uitvoeren?
  • Blijven bestaande instrumenten even makkelijk inzetbaar in die nieuwe of veranderende context?
  • Welke (aangepaste) instrumenten motiveren diverse (boven)lokale actoren om iets of meer te doen voor open ruimte?

Het rapport formuleert aanbevelingen voor het open ruimtebeleid van morgen, dat een makkelijkere inzetbaarheid beoogd via (vernieuwende) beleidsinstrumenten en een vlottere co-creatieve gebiedsgerichte samenwerking stimuleert. De aanbevelingen zijn geen los inzetbare onderdelen, maar vormen samen wederzijds versterkende essentiële onderdelen voor beleidsinnovatie.

Lees hier het volledig rapport.

Bronverwijzing
Bosmans, D. en Catteeuw, I., et al. (2019), Vijf transitiesleutels voor open ruimtebeleid, Eindrapport innovatieproject, in opdracht van het Departement Omgeving