Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek naar de lokale maatschappelijke meerwaarde van de Leidingstraat Antwerpen-Ruhr - Eindrapport

Dit onderzoek naar “de lokale maatschappelijke meerwaarde van de leidingstraat Antwerpen – Ruhr” werd uitgevoerd in samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen en is eveneens een vervolgstudie op de haalbaarheidsstudie “Onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor inplanting van een leidingstraat tussen de zeehaven van Antwerpen en het Ruhrgebied (Geleen)” (afgerond in 2016) dat alle mogelijke locaties voor segmenten van deze leidingstraat in kaart bracht.  

Dit onderzoek is verkennend van aard, vanuit ontwerpend onderzoek en dialoog, waarbij wordt ingegaan op de kansen die zo’n leidingstraat zou kunnen bieden voor lokale actoren, evenwel zonder de (milieu)technische beperkingen en de overkoepelende maatschappelijke doelstelling uit het oog te verliezen. In dit rapport worden de kansen voor 7 casegebieden (in Meerhout, Geel en Kasterlee) in beeld gebracht om dit nadien te kunnen opschalen naar meer generieke oplossingsrichtingen voor het volledige tracé.