Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Evaluatierapport Green Deals

We evalueerden het instrument Green Deals en de werking van Green Deals in Vlaanderen via een literatuurstudie, een documentenanalyse, interviews en een online enquête.

Op basis van de resultaten doen we aanbevelingen om het instrument verder te ontwikkelen in Vlaanderen en de resultaten op vergroening van de economie via Green Deals te vergroten.