Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Checklist voor aankoop van een grond of gebouw

U koopt bouwgrond?

Vermijd onverwachte situaties. Vraag na bij de gemeente :

 • Bestaat er een onteigeningsplan waarin het perceel is opgenomen?
 • Ligt het perceel in een verkaveling? Is deze vervallen of niet? 
 • Gelden er erfdienstbaarheden op het perceel? 
 • Geldt er een rooilijnplanop het perceel?
 • Gelden er provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen? De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn in heel Vlaanderen geldend.
 • Worden de verbouw- of herbouwmogelijkheden beperkt door
  • habitat- of vogelrichtlijngebieden
  • nabijheid van een spoorlijn
  • waterproblematiek
  • aanwezigheid van een bos op het perceel
  • ... 
 • Is uw bouwproject vergunbaar op dit perceel?
 • Vraag eventueel een stedenbouwkundig attest aan.
U koopt een woning?

Vermijd onverwachte situaties. Vraag na bij de gemeente:

 • Is de woning vergund of wordt ze geacht vergund te zijn?
 • Bestaat er een onteigeningsplan waarin het perceel is opgenomen?
 • Ligt het perceel in een verkaveling? Is deze vervallen of niet? 
 • Gelden er erfdienstbaarheden op het perceel? 
 • Geldt er een rooilijnplanop het perceel?
 • Gelden er provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen? De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn in heel Vlaanderen geldend.
 • Worden de verbouw- of herbouwmogelijkheden beperkt door 
  • habitat- of vogelrichtlijngebieden?
  • nabijheid van een spoorlijn?
  • waterproblematiek?
  • aanwezigheid van een bos op het perceel?
  •  …