Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Publicaties

Berichten in de categorie 'Beleidsplan'

Studie uitgevoerd door Antea Group, VITO NV, A-worx, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving, 2017.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat open ruimten minder verhard worden en de toename van ruimtebeslag vermindert? Welke sectoren hebben hierin het belangrijkste aandeel? Op basis van cijfermateriaal en een systeemanalyse van het achterliggende proces probeert deze studie hiervoor mogelijke oplossingen en instrumenten aan te reiken.

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Dit is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de volgende decennia. 

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. In de brochure 'Samen Werken aan de Ruimte van Morgen' leest u de kernpunten uit dit Witboek.

Het territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand, heeft na een uitgebreide bevraging van de belanghebbenden in 2014-2015 en een consultatieronde in het voorjaar van 2016 een eerste actieprogramma klaar.

Hierin hebben de partners (de provincie Vlaams-Brabant, Ruimte Vlaanderen en OVAM voor het Vlaams gewest en het Brussels Planningsbureau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gekozen om zo concreet mogelijk aan de slag te gaan met werven en projecten waar een sterke bereidheid van alle betrokkenen is om de samenwerking vorm te geven.

publicatie februari 2017 - enkel digitaal beschikbaar

De opmaak van het BRV verloopt via de mijlpalen Groenboek, Witboek en (ontwerp-)BRV. Het proces van de milieubeoordeling loopt parallel met dit proces en streeft naar een continue verfijning en verdieping van de beoordeling zoals het proces van het BRV zelf vordert. Lees het rapport.

Het Groenboek van het Beleidsplan Ruimte (2011) stelt een nieuwe ruimtelijke visie op Vlaanderen voor. Een visie die de stedelijkheid van Vlaanderen benadrukt zonder de mensenmaat aan te tasten. Die ijvert voor een evenwichtige Metropool Vlaanderen, waar vooruitgang hand in hand gaat met respect voor ons rijke verleden en waar nieuwe ontwikkelingen de levenskwaliteit verhogen. (ook beschikbaar in English versionversion Française )

publicatie mei 2012. Intussen is ook het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen beschikbaar.

Gecoördineerde versie 2011 - publicatiejaar 2011 - 489 pagina's - 10 euro

Bekijk hier

Brochure met de kernpunten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op een toegankelijke wijze. 

Publicatiejaar 1998 - 48 pagina's - enkel digitaal beschikbaar