Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Publicaties

Berichten in de categorie 'Brochure'

Het instrument ‘strategische projecten’ heeft als doel de planning op het terrein te realiseren op korte of middellange termijn. Deze publicatie bevat een terugblik op de concrete impact van tien jaar subsidies.

Lees de publicatie Tien jaar strategische projecten (pdf)

Lees meer over het leer- en netwerkmoment dat gehouden werd op 18 september 2018 in Gent.

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. In de brochure 'Samen Werken aan de Ruimte van Morgen' leest u de kernpunten uit dit Witboek.

Planning in uitvoering

Dertig strategische projecten, samen goed voor bijna vijftien miljoen euro subsidie, worden in de kijker gezet via beschrijvingen en getuigenissen van betrokkenen. 

Het Groenboek van het Beleidsplan Ruimte (2011) stelt een nieuwe ruimtelijke visie op Vlaanderen voor. Een visie die de stedelijkheid van Vlaanderen benadrukt zonder de mensenmaat aan te tasten. Die ijvert voor een evenwichtige Metropool Vlaanderen, waar vooruitgang hand in hand gaat met respect voor ons rijke verleden en waar nieuwe ontwikkelingen de levenskwaliteit verhogen. (ook beschikbaar in English versionversion Française )

publicatie mei 2012. Intussen is ook het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen beschikbaar.

Brochure met de kernpunten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op een toegankelijke wijze. 

Publicatiejaar 1998 - 48 pagina's - enkel digitaal beschikbaar