Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Intergewestelijk forum

9de Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening

Op 24 april 2017 lichtten drie bouwmeesters uit de drie gewesten - Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, Bouwmeester voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kristiaan Borret en Bouwmeester van Charleroi Georgios Maillis - hun visie over bouwmeesterschap en hun opdracht toe. Josiane Pimpurniaux gaf een stand van zaken over een mogelijk Bouwmeesterschap voor het Waals Gewest.

Heeft u deze sessies gemist?
Geen probleem; u vindt hieronder de presentaties en koppelingen naar interessante achtergrondinformatie.

Meer info: