Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actieprogramma T.OP Noordrand goedgekeurd

Het territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand, heeft na een uitgebreide bevraging van de belanghebbenden in 2014-2015 en een consultatieronde in het voorjaar van 2016 een eerste actieprogramma klaar.

Hierin hebben de partners (de provincie Vlaams-Brabant, Ruimte Vlaanderen en OVAM voor het Vlaams gewest en perspective.brussels voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gekozen om zo concreet mogelijk aan de slag te gaan met werven en projecten waar een sterke bereidheid van alle betrokkenen is om de samenwerking vorm te geven.

 

Achtergrond

De Noordrand van Brussel

De Noordrand is het gebied tussen : 
Van Praet – Heizel – Vilvoorde – Luchthaven – Nossegem - Marcel Thiry – Diamant en Josaphat. De Noordrand beslaat dus een deel van Brussel en een deel van het Vlaams Gewest.

Dit is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Brussel is de meest metropolitane stad van het land, en de verstedelijkte kernen van Strombeek-Bever, Vilvoorde, Machelen en Zaventem vormen het deel van het Vlaams grondgebied dat er ruimtelijk bij aansluit. Het gebied vangt een groot deel van de migratie uit Brussel richting Vlaanderen als eerste op. Er staat een kluwen aan projecten op stapel en er zijn veel actoren actief. Heel wat initiatieven overlappen of beïnvloeden elkaar. Afstemming is vaak moeilijk.

Het departement Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) heeft daarom in partnerschap met Brussel Stedelijke Ontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant en OVAM een territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) opgestart in de Noordrand. Ze hebben samen met de belanghebbenden in de regio een gemeenschappelijke ruimtelijke visie ontwikkeld op het gebied. Een concreet actieprogramma zorgt voor afstemming van de verschillende werven in het gebied.

Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP)

Een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma is een nieuw instrument in het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. Het kadert in de vernieuwing van het plansysteem naar aanleiding van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling van het Brussels Gewest. We gebruiken volgende definitie: 

“Een territoriaal ontwikkelingsprogramma brengt relevante belanghebbenden samen om in een bepaald gebied vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot (een programma van) realisaties op korte en middellange termijn te komen.”

Organisatiestructuur

Het dagelijks bestuur staat in voor de inhoudelijke en administratieve voorbereiding en opvolging van het proces. Tot het dagelijks bestuur horen Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving), perspective.brussels, de Provincie Vlaams-Brabant en OVAM.

De stuurgroep staat in voor de sturing van het proces. De stuurgroep wordt samen gesteld uit de gewestelijke administraties aan Vlaamse en Brusselse zijde voor beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken, Leefmilieu, Economie, en Wonen, Team Vlaams Bouwmeester en de Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening van de provincie Vlaams-Brabant. De stuurgroep wordt voorgezeten door de Secretaris-Generaal en Directeur-generaal van Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) resp. perspective.brussels.

WERF BUDA: NIEUWSBRIEF MAART 2017

Lezing en debat 'Fitting more industry in'

Om economie meer kansen te geven in de stad moeten we helemaal anders omgaan met ruimte. Internationale experten delen hun visie en ervaringen, gevolgd door een debat. (voertaal: Engels, iedereen welkom, inschrijven verplicht). Meer info en inschrijving.


 

BUDA nieuwsbrief april 2018

Bedrijvenzone BUDA ligt strategisch nabij Brussel en de luchthaven en wordt ontsloten via de weg, het spoor en het water. Toch kampt de zone momenteel met een aantal uitdagingen.

 

nieuwsbrief april 2018

nieuwsbrief maart 2017